Koningsdag nu ook onder de SASA vlag

Het bestuur van Koningsdag in Appingedam heeft na gesprekken met het bestuur van SASA besloten om ook onder de SASA vlag tegaan vallen.