Overslaan naar hoofdinhoud Ga naar de voettekst

Cleveringadag in Appingedam

Wat is Cleveringadag?

Cleveringadag wordt gevierd om R. P. Cleveringa te eren. Deze dag was ingezet op 12 november 2021, waar Professor meester Carel Stolker uit Leiden en achterkleinzoon Sebastiaan ten Kate het beeld van Rudolph Pabus Cleveringa in Appingedam officieel hadden onthuld.

Op Cleveringadag wordt in de Nicolaïkerk een lezing en expositie gewijd aan R.P. Cleveringa. Deze expositie wordt ingericht door het Museum Stad Appingedam. Er zullen voorwerpen te zien zijn die aan R.P. Cleveringa hebben toebehoord, en die aan het Museum Stad Appingedam geschonken zijn door de familie Cleveringa. Bovendien zal het ándere beeld van Cleveringa te zien zijn, dat geleend wordt van het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum.

Waarom Appingedam?

De familie Cleveringa heeft de band met Appingedam altijd gekoesterd. Daarom werd het Museum Stad Appingedam uitgekozen voor de schenking van voorwerpen van R.P. Cleveringa. De Universiteit Leiden organiseert jaarlijks een Cleveringadag. Bij de Leidse universiteit is de naam Cleveringa aan iedereen bekend.

Daarnaast is R.P Cleveringa één van de beroemdste Damsters, wiens naam in de Fivelstad ook voortleeft in het Cleveringapein en het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum.

De Cleveringadag te Appingedam wordt georganiseerd door de Historische Vereniging Amasius en de Stichting Activiteiten Stad Appingedam.

Wie is R. P. Cleveringa?

Rudolph Pabus Cleveringa (1894-1980) werd geboren te Appingedam. Zijn vader werkte er bij de rechtbank. De familie Cleveringa woonde al geruime tijd in Appingedam, waar verscheidene Cleveringa’s belangrijke functies vervulden, onder andere ook als huisarts.

R.P. Cleveringa studeerde rechten in Leiden, waar hij in 1926 benoemd werd tot hoogleraar in de rechtsgeleerdheid. Toen in het najaar van 1940 door de bezettende macht alle Joodse medewerkers van de Leidse universiteit werden geschorst, sprak Cleveringa op 26 november 1940 daar zijn beroemd geworden rede uit. Daarin verzette hij zich in krachtige bewoordingen tegen de anti-Joodse maatregelen. Deze lezing van R.P. Cleveringa werd uitgeroepen tot de belangrijkste lezing van de twintigste eeuw.

Cleveringa werd in de oorlog tweemaal gearresteerd en zat geruime tijd vast. In 1944 werd Cleveringa in het geheim benaderd door de regering in Londen. Men vroeg hem zitting te nemen in het College van Vertrouwensmannen. Dit was illegaal werk, maar Cleveringa stemde direct toe. Na de oorlog pleitte Cleveringa als één van de weinigen voor de teruggave van geroofd Joods bezit.

Cleveringa ontving vele onderscheidingen, onder meer de Amerikaanse Medal of Freedom.