Gondelvaart Appingedam

Gondelvaart Appingedam 2022 gaat niet door.

Gezien het aantal en de aard van de aanmeldingen voor de Gondelvaart hebben we gisteravond besloten om af te zien van de organisatie van de gondelvaart 2022. Hoewel onze facebook pagina 1200 volgers heeft en de website goed bezocht wordt hebben we nog niet voldoende aanmeldingen. Maar vooral de aard van de aanmeldingen draagt volgens ons niet bij aan een echte gondelvaart. 80% van de aanmeldingen zijn muziekgroepen of-bands die vragen om een vlot. De animo om tijd te steken in een versierd vlot is minimaal. Eigenlijk zou het percentage andersom moeten zijn: 80% versierde gondels en 20% muziek. Omdat het nog ruim zes weken is hebben met het oog op de nog nodig te treffen organisatorische maatregelen afgezet tegen bovenstaande verhaal besloten  de Gondelvaart niet door te laten gaan.
We geven het echter niet op en hebben besloten het volgend jaar, aan de hand van een nieuw thema, het opnieuw te proberen. We zullen vroegtijdig met een publicatie komen en een thema voor volgend jaar.
We zullen bovenstaande via de gebruikelijke mediaorganen communiceren 

 

Gondelvaart Appingedam is op zoek naar deelnemers

De Damster Gondelvaart was, even als andere evenementen in Appingedam, twee jaar van het toneel verdwenen. Na de coronaperiode pakken we het gewone leven weer op, zo ook, bij voldoende deelname, de Damster Gondelvaart. De organisatie hoopt dat er op vrijdag 26 augustus weer een groot aantal fraai verlichte en  versierde gondels door Appingedam zullen varen.

Maar daarbij hebben ze wel de hulp nodig van mensen die willen deelnemen en zich willen inzetten om er iets moois van te maken. Je kunt en mag je eigen vlot of gondel gebruiken of je leent een vlot van de organisatie.

Er kunnen door de organisatie ongeveer 10 vlotten beschikbaar worden gesteld. De nodige verlichting en versiering mag u uiteraard zelf aanbrengen maar ook hier is, wat betreft verlichting, lenen van de organisatie mogelijk.  De organisatie roept personen, groepen, verenigingen en straten op zich aan te melden. U krijgt dan een aanmeldingsformulier en informatie per mail toegestuurd. Inlichtingen en opgave, voor 1 mei, per mail op het volgende telefoonnummer of mailadres: 06- 11477879    harkedieuwerke@home.nl

Gondelvaart trekt duizenden bezoekers.

De Gondelvaart Appingedam heeft vrijdagavond 23 augustus 2019 duizenden bezoekers naar de waterkant in Appingedam getrokken. Die zagen - op een flink aantal plekken rijen dik - een mooi schouwspel. De variatie in zo,n 30 deelnemende vaartuigen was groot. Een aantal bood een echt schouwspel, zoals de vlotten met de buikdanseressen, de peerdemarkt, de spooktocht, de windmolen van Eendracht duurzaam en het varken aan het spit van middeleeuws uitgedoste dames. Verder was er muziek van 3 bands en 2 varende discotheken, terwijl verschillende feestboten ook voor flink wat lawaai zorgden. De vlotten werden allemaal voortgetrokken door prachtige oude slepertjes. Twee deelnemers deden het op eigen kracht: een groep suppers en een roeiboot van Neptunus uit Delfzijl. De vele kleine bootjes maakten duidelijk dat een set gekleurde lampen en een paar ballonnen ook al een mooi beeld geven op het water. Net als een paar grote opblaasdieren, het ziet er al gauw leuk uit. Traditiegetrouw voorop de varende pelikaan in een anderhalf uur durende optocht.

Geslaagde 23e Gondelvaart in Appingedam.

Net als in voorgaande jaren zag het ook vrijdag weer zwart van de mensen tijdens de Gondelvaart in Appingedam. Met als thema Caribbean Night was het dan ook een vrolijk swingend geheel wat op de boten en pontons door de Damster wateren voer. De verlichte boten en pontons in combinatie met vrolijke muziekklanken gaf het geheel een extra gezellige sfeer. 

Massa's mensen bij de Gondelvaart.

Het was vrijdag 25 augustus weer raak: de kades van Damsterdiep en Nieuwediep stonden vol met publiek om te kijken naar de tweede Gondelvaart in het nieuwe jasje. Natuurlijk is er geen gondel te bekennen, maar wel allerlei ander varende objecten zoals stripfiguren uit het stenen tijdperk. Ook hadden aanwonenden aan het water weer volop lichtjes en kaarsjes aangestoken, hetgeen sfeerverhogend werkt. De Gondelvaart fungeerde als startsein voor het Bie Daip Festival. 

Deelname Gondelvaart Appingedam nog mogelijk.

De Gondelvaart is de opmaat van het grootse Folk & Seasongfestival in Appingedam. Deelnemers aan Bie Daip zijn met muziek eveneens onderdeel van de Gondelvaart. Er is nog ruimte voor deelname aan de Gondelvaart. Als mensen niet in het bezit zijn van een vlot of verlichting, dan kunnen wij u helpen. In overleg zijn er veel mogelijkheden. Deelnemers kunnen zich aanmelden via harkedieuwerke@home.nl of via www.gondelvaartappingedam.nl 

Thema Gondelvaart 2017: Terug in de tijd.

Er is dit jaar voor hetzelfde thema gekozen als het thema van de Damster Papiercorso: Terug in de tijd.

Een thema waarbinnen veel ruimte is voor creatieve geesten om er iets moois van te maken. Men kan zich aanmelden door middel van een inschrijfformulier dat te vinden is op de website van de Gondelvaart Appingedam, www.gondelvaart.nl

Vind men het makkelijker direct per mail te reageren dan kan men de gevraagde gegevens van het formulier mailen naar de genoemde emailadressen op het inschrijfformulier.

Ook dit jaar is er weer voor gekozen om de Gondelvaart Appingedam samen te laten vallen met het Bie Daip Festival. Vorig jaar bleek dit een succesvolle formule. 

Gondelvaart Appingedam website 

Alle evenementen op een rij in de Agenda