Stadsomroepers

Het Stadsomroepers concours vindt eenmaal per drie jaar plaats. De laatste keer was in 2016.

verslag Stadomroeperconcours 2016.docx