Vrijwilligersavond

Vrijwilligers genieten

De Nicolaïkerk zat vrijdagavond 6 oktober vol met 300 vrijwilligers, die ieder jaar betrokken zijn bij een van de vele evenementen in de stad. Om al deze mensen eens in het zonnetje te zetten, was er een speciale feestavond georganiseerd door de Damsters Hans Meijer en Kees Bijmolt.

Na een luidruchtige aankondiging door stadsomroeper Henk Perdok werd het woord gegeven aan presentator Derki Bosscher van RTV Noord, die de avond aan elkaar praatte. Waarnemend burgemeester Anno Wietze Hiemstra opende daarna de avond en wees op het grote belang van vrijwilligers: "Niet alleen geven ze glans aan de stad maar ook invulling aan hun eigen leven. Als er voor elke vrijwilliger een ster aan de hemel stond werd het nooit weer donker" aldus de burgemeester.

Optredens waren er onder andere van Henk de Haan en Peter de Haan en na de pauze was het de Harmony Glen, die al jaren een grote publiekstrekker tijdens het Bie Daip Festival. De avond werd gelardeerd met filmbeelden van Heiko Kiel die van diverse evenementen een film heeft gemaakt. Die beelden werden vooraf en tussendoor op de vele schermen getoond. De avond werd afgesloten met het uit volle borst zingen van het Grunnens Laid door alle bezoekers. Ze werden daarbij op het kerkorgel beleid door organist Vincent Hensen.

"Een geweldige afsluiting van een fantastische avond" aldus Kees Bijmolt. "Het was de bedoeling dat de mensen om half elf naar zouden gaan, maar dat werd een uur later omdat iedereen nog druk met elkaar in gesprek was. Hans en ik zijn zeer tevreden over deze bijzondere avond. Dit typeert de Damster  bevolking".

Vrijwilligersavond op 6 oktober 2017

Ál jaren zijn de vrijwilligers in Appingedam bijzonder actief. Een groot aantal evenementen worden door deze vrijwilligers georganiseerd. Maar wat doen we eigenlijk voor al die vrijwilligers die voor onze stad zo belangrijk zijn.

Wij hebben het plan opgevat om voor het korps vrijwilligers van evenementen een avond aan te bieden. Een avond in de Nicolaïkerk op vrijdag 6 oktober 2017. Wie er komen? Onze Stadsomroeper Henk Perdok, Harmony Glen (bekend van het Bie Daip Festival), Henk & Peter de Haan (zij treden inmiddels op in bv de Molenberg, Klinker enz.) Het geheel wordt aan elkaar gepraat door Derk Bosscher. Voor RTV Noord stond hij op de schaats tijdens de marathon. Inmiddels wel vijf jaar geleden. 

Horeca Appingedam beheert het hapje en drankje. Dit alles wordt door sponsoren en subsidie verstrekkers aangeboden. Laat ons voor 20 mei weten hoeveel vrijwilligers er bij jullie evenement actief zijn. Jullie zouden de vrijwilligers van jullie evenement al kunnen informeren over deze datum van 6 oktober. Voor alle duidelijkheid: het gaat dus louter en alleen om de vrijwilligers van evenementen.

De evenementen kalender is hiervoor leidend geweest. Verenigingen of andere instellingen worden niet door ons benaderd. Graag maar daarover volgt er in augustus wel een nadere mailing, vragen wij nog om een exacte opgave wie er komen. De toegangskaarten zullen op naam worden gesteld. Wij realiseren ons dat er hiaten kunnen en zullen optreden. Toch zijn wij van mening dat dit een bijzonder initiatief is waar wij heel veel vrijwilligers een plezier mee zullen doen.

 

Vrijwilligersavond in het nieuws

De Eemsbode van 4 mei 2017

Verslag in de Eemskrant

Verslag in Dagblad van het Noorden

Alle evenementen op een rij in de Agenda