4 mei herdenking

Beelden van de Dodenherdenking op 4 mei 2022 te Appingedam

 In 2022 werd de herdenking op 4 mei voor het eerst georganiseerd door een comité van burgers. De organisatie van de herdenking was een nieuwe activiteit van de Stichting Activiteiten Stad Appingedam.Het 4 mei-comité werkte nauw samen met de gemeente Eemsdelta. Deze samenwerking zal blijven bestaan.De 4 mei-herdenking verliep geheel volgens plan. De belangstelling was zeer groot, wat te maken zal hebben met het einde van de corona-pandemie, en (helaas) ook met de oorlog in Oekraïne. Daarbij kwamen zeer gunstige weersomstandigheden.Bij het Joods monument vóór de synagoge werden bloemen en kransen gelegd door scholieren. Op het plein bij het Oude Raadhuis werden bloemen en kransen gelegd door de gemeente Eemsdelta, de partnerstad Aurich, en wederom door scholieren. Gesproken werd door Kevin Hassing uit vwo-6 en door ds. Van den Berg.Het nieuwe 4 mei-comité kan terugzien op een uiterst waardige herdenking te Appingedam.

 

Plechtigheid bij het Joods monument in de Broerstraat

 • 19.35 uur: Aanvang plechtigheid
 • 19.35 uur: Programma CBS de Triangel
  - Welkom en inleiding
  - Bijdragen kinderen
 • 19.40 uur: Kranslegging
  Bloemstukken 
 • 19.45 uur: Vertrek vanaf het Joods monument in een stille tocht naar het oorlogsmonument in de Wijkstraat
 • 19.50 uur: Aankomst bij het oorlogsmonument in de Wijkstraat

Plechtigheid bij het oorlogsmonument in de Wijkstraat

 • 19.35 uur: Muziek door het Damster Stedelijk Harmonie Orkest
 • 19.50 uur: Aankomst deelnemers stille tocht
 • 19.55 uur: Klokgeluid
 • 19.58 uur: Signaal Taptoe
 • 20.00 uur: 8 klokslagen
 • 20.00 uur: Twee minuten stilte
 • 20.02 uur: Gezamenlijk zingen van het Wilhelmus (coupletten 1 en 6)
 • 20.05 uur: Toespraken door: Kevin Hassing van het RPC Lyceum en Dominee Johan van den Berg van de Protestantse Gemeente Appingedam.
 • 20.20 uur: Kranslegging
  - Bloemstukken
 

4 mei comité

Dat SASA een belangrijke rol speelt als een paraplu stichting voor vele activiteiten in Appingedam is inmiddels wel bekend. Van jaarlijks terugkerende evenementen tot incidentele activiteiten heeft SASA zijn nut ruimschoots bewezen.

Nu zal dus het 4 mei comité in Appingedam gebruik gaan maken van de faciliteiten van SASA. Hoe een 4 mei comité? In Appingedam werd de jaarlijks dodenherdenking toch altijd door de toenmalige gemeente Appingedam georganiseerd. Maar door de gemeentelijke herindeling ontstond er een nieuwe situatie. In de nieuwe gemeente Eemsdelta bleek de doden herdenking op 4 mei buiten Appingedam alom georganiseerd te worden door een plaatselijk comité. Door de toenmalige burgemeester van Eemsdelta, Gerard Beukema, werd de historische vereniging Amasius benaderd om deze herdenking vorm te geven. Het bestuur van Amasius meende echter aan dit verzoek niet te kunnen voldoen aangezien de vereniging zowel een functie heeft voor Delfzijl als Appingedam. Wel was Amasius bereid om de mogelijkheden te onderzoeken een comité te vormen welke deze herdenking vorm gaat geven in de toekomst. De aangewezen weg was om contact te zoeken met het bestuur van SASA of er een mogelijkheid was om het 4 mei comité onder SASA te laten functioneren. Deze mogelijkheid bleek zonder meer aanwezig. Daarna is het snel gegaan, diverse personen zijn benaderd waarbij zoveel mogelijk is gekeken naar een brede afspiegeling van de Damster bevolking. Inmiddels is een comité bestaande uit 8 personen gevormd waarvan Bartjan Pennink voorzitter is, Ingrid Dijk secretaris, Charles Durivou penningmeester en de volgende leden, Joan Pastoor, Henri Larkens, Hanneke Groen, Janneke Woldhuis en Redmer Wolbers.De gemeente Eemsdelta zorgt dit jaar nog voor ondersteuning bij de organisatie.

Het comité hoopt dan ook dat er na 2 jaar onderbreking op 4 mei 2022 een waardige dodenherdenking zal plaats vinden die past bij de traditie van Appingedam.