Damster Proza-en Poëziefestival

Volle bak in Hof van Daam

Het Damster Proza en Poëzie Festival heeft zondag 10 februari een vol Hof van Daam getrokken. Men luisterde aandachtig naar de vele verhalen en gedichten. De keuze om apart van de Damster Boekenbeurs  te gaan heeft goed uitgepakt. Iedereen die gedichten en verhalen schrijft, ook in het Gronings, kon zich aanmelden en dit ten gehore brengen.

Proza- en Poëziefestival gaat zelfstandig verder.

Het Damster Proza- en Poëziefestival (DPPF), dat jaarlijks gehouden wordt tijdens de Damster Boekenbeurs, gaat als zelfstandig gebeuren verder en vindt voortaan plaats in februari. Het festival komt op deze manier meer tot zijn recht. Het wordt nog steeds georganiseerd door de commissie die verantwoordelijk is voor de Damster Boekenbeurs. Iedereen die gedichten en verhalen schrijft en zich van tevoren aanmeldt, kan meedoen. Gedichten en verhalen, zowel in het Nederlands als in het Gronings, zijn welkom.

Veel mensen hebben onontdekte talenten die nooit bij anderen bekend worden. Een aantal mensen hebben de afgelopen jaren toehoorders verbaasd met hun prachtige bijdragen.

Het festival zal worden gehouden op zondag 10 februari vanaf 15.00 uur in het Hof van Daam, Dijkstraat 57 in Appingedam. Aanmelden kan bij bjzwart12@home.nl


Alle evenementen op een rij in de Agenda